ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

– Ριζική διοικητική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών με σκοπό να λειτουργήσει το νομικό πρόσωπο με τον επαγγελματισμό που απαιτείται και να διαχειρίζεται ετησίως προϋπολογισμούς αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.
– Μεταφορά σε ανακαινισμένο χώρο του διοικητικού προσωπικού μαζί με το οικονομικό προσωπικό, προς εξασφάλιση καλύτερης συνεργασίας υπαλλήλων
– Αναβάθμιση της μηχανογράφησης ταμείου και λογιστηρίου για την κάλυψη των αυξανόμενων απαιτήσεων
– Αγορά και εφαρμογή προγράμματος αποθήκης, αλλά και προγράμματος κατανομής νηπίων και βρεφών
-Διεκπεραιώθηκαν για πρώτη φορά ηλεκτρονικοί διεθνείς διαγωνισμοί από το Δήμο Καβάλας συμμετέχοντας το νομικό πρόσωπο με επιτυχία στη σύνταξη μελετών στα είδη και στις ποσότητες που του αναλογεί
– Ψηφίστηκε και εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του νομικού προσώπου τακτοποιώντας έτσι την υφιστάμενη λειτουργία ανά τμήματα και διευθύνεις.
– Το νομικό πρόσωπο απέκτησε ιστοσελίδα αλλά και λογότυπο.
Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής μέσω ιστοσελίδας, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
– Δόθηκαν σε χρήση νέες αίθουσες παιδιών σε υφιστάμενα κτίρια σε χρόνο ρεκόρ, όταν αυτές ζητήθηκαν από τις αρμόδιες προϊσταμένες των παιδικών σταθμών. Συνάμα πραγματοποιήθηκε η μετακόμιση δύο παιδικών σταθμών σε νέα κτίρια.
– Αντιμετωπίσαμε τις δυσκολίες λόγω capital-controls και γραφειοκρατίας , όσον αφορά τους διαγωνισμούς των προμηθειών των δύο νέων παιδικών σταθμών και τους παραδώσαμε έγκαιρα για το σχολικό έτος 2015-2016
– Εξασφαλίσαμε την παρουσία παιδιάτρου στους παιδικούς σταθμούς, ο οποίος επιμελείται την παρακολούθηση της υγείας των παιδιών σε συνεργασία με τους προσωπικούς γιατρούς των βρεφών και νηπίων καθώς επίσης και την ενημέρωση των γονέων σε περίπτωση επιδημιών (γρίπης κτλ)
– Πραγματοποιήσαμε μαζί με το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας, το πρόγραμμα της μουσικής προπαιδείας στα τμήματα των προνηπίων.
– Συμμετείχαμε ενεργά στις πετυχημένες Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου, στην Κεντρική πλατεία, από το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών καθώς επίσης και στο Cosmopolis, αλλά και σε άλλες δράσεις σε συνεργασία π.χ. με δημοτική βιβλιοθήκη
– Είμαστε από τις πρώτες πόλεις πανελληνίως σε αναλογία παροχής θέσεων φιλοξενίας στους παιδικούς και σε κατοίκους. Για το σχολικό έτος 2015-2016 κληθήκαμε να φιλοξενήσουμε 800 βρέφη και νήπια και για το έτος 2016-2017 τον ίδιο αριθμό.
– Ενθαρρύναμε την εξοικείωση των νηπίων με την ανακύκλωση, την αγάπη και τον σεβασμό στο περιβάλλον με φυτεύσεις και τοποθετήσεις κάδων κομποστοποίησης σε κάθε παιδικό σταθμό.
– Πραγματοποιήθηκαν εσπερίδες αλλά και το 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας με καταξιωμένους καθηγητές παιδιατρικής, στα πλαίσια της συνεχούς επιμόρφωσης των γονέων καθώς και του διδακτικού προσωπικού.
– Εξασφάλιση δωρεάς του ποσού των 3.100,0€ από Έλληνες της Ιταλίας για την αγορά παιδικών βιβλίων στους παιδικούς σταθμούς.
– Ελαχιστοποιήσαμε τον χρόνο εξόφλησης των προμηθευτών σε χρόνο ρεκόρ για τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ

– Από το καλοκαίρι του 2015 και κάθε καλοκαίρι (Ιούλιο και Αύγουστο) λειτουργούμε το καλοκαιρινό πρόγραμμα φύλαξης παιδιών εργαζομένων, απασχολώντας δασκάλους, γυμναστές, εικαστικό και μουσικό . Έτσι δώσαμε την ευκαιρία μέχρι και σε 90 παιδιά να απασχοληθούν και να πραγματοποιήσουν δράσεις με τη δημοτική βιβλιοθήκη, τον σκακιστικό όμιλο Καβάλας, αλλά και να γνωρίσουν και τον μαγικό κόσμο των πολεμικών τεχνών.

Δεξιότητες

Αναρτήθηκε στις

16 Απριλίου 2019