ΑΜΕΑ

  • Σύνταξη και εφαρμογή του κανονισμού Λειτουργίας πεζοδρόμων από τους πρώτους μήνες της θητείας μας.
  • Προσθήκη οργάνων παιδικών χαρών ΑΜΕΑ σε πιστοποιημένες παιδικές χαρές.
  • Προσθήκη και επέκταση του δικτύου τυφλών  αστικό ιστό της πόλης.
  • Προσθήκη συστήματος βοήθειας τυφλών Φωτεινού σηματοδότη στο κέντρο.
  • Πρωτοπόροι στην Ελλάδα προμηθευτήκαμε δυο συρμούς SEA – TRACK για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στην θάλασσα.
Δεξιότητες

Αναρτήθηκε στις

16 Απριλίου 2019